Hotel a Cukrárna otevřeny, Restaurace dočasně uzavřena

Hotel a Cukrárna otevřeny, Restaurace dočasně uzavřena

Hotel otevřen
ubytování se snídaní, další stravování prostřednictvím room servisu

Poskytování ubytovacích služeb je obecně zakázáno. Soukromé a rekreační pobyty nyní v hotelu realizovat nelze. Ubytovací služby lze poskytovat jen osobám:

  • pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Tyto pracovní cesty je nutné doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, nebo objednatele. Tzn. zaměstnanec musí předložit potvrzení od zaměstnavatele, že ho vyslal na služební cestu, živnostníci či podnikatelé budou muset mít potvrzení od objednatele jejich práce. Toto potvrzení musí předložit poskytovateli ubytovacích služeb před zahájením svého pobytu. Poskytovatel ubytování musí potvrzení vyžadovat a uchovat ho po celou dobu pobytu klienta,

  • kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR, ale kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území ČR v souladu s jinými předpisy,

  • kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

  • za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR.

  • ubytovat se můžete, pokud je důvodem ubytování poskytnutí zdravotní služby, např. potřebujete specialistu a ten ordinuje daleko od vašeho bydliště. Ubytován může být také váš nezbytný doprovod.

Cukrárna otevřena

prodej přes okno pondělí–neděle 8:00–19:00

Restaurace dočasně uzavřena

V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici náš tým na telefonu +420 220 188 610.